Dom dla Seniora "Na Leśnej" 32-310 Klucze
Jaroszowiec, ul. Leśna 37A
+48 881 01 01 91

telefon: +48 32 212 12 11

Jakie są typy domów pomocy społecznej i domów seniora?

Posted on by


Szukając opieki dla osoby w podeszłym wieku, należy kierować się nie tylko wiekiem, ale także stanem zdrowia i ewentualnie poziomem niepełnosprawności starszej osoby. Zakres stałej opieki dla seniora może różnić się bowiem w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej. Wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność to główne elementy decydujące o wyborze placówki świadczącej całodobową opiekę dla starszej osoby. Jakie są więc dostępne typy domów społecznych i domów seniora?

Typu domów pomocy społecznej i domów seniora brane pod uwagę przy wyborze miejsca opieki dla starszej osoby

Typy domów pomocy społecznej i domów seniora

Dom dla Seniora

Pierwszy i najbardziej popularny wybór. Ten typ domów jest kierowany głównie dla osób w podeszłym wieku, nie do końca radzących sobie w codziennych sytuacjach życiowych. W takim miejscu osoby starsze mogą otrzymać kompleksową opiekę i niezbędną pomoc w prostych codziennych czynnościach życiowych. W zależności od możliwości fizycznych starsza osoba może potrzebować pomocy przy codziennej toalecie, ubieraniu się czy jedzeniu.

Poza podstawową opieką Dom Seniora na Leśnej oferuje zajęcia ruchowe i fizykoterapię aby podtrzymać poziom aktywności fizycznej swoich podopiecznych. Wykwalifikowany personel Domu Seniora Na Leśnej zapewnia także opiekę nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, świadczy badania oraz porady lekarskie.

Dodatkowo nasi seniorzy mogą na miejscu skorzystać z usług fryzjerskich, manicure lub pedicure.

DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych

Pobyt w domu dla osób somatycznie chorych skierowany jest dla seniorów potrzebujących opieki i kompleksowej pomoc przy rehabilitacji po przebytej ciężkiej chorobie. Są to osoby starsze, które w wyniku przebiegu ciężkiej choroby mogą mieć trudności w codziennych aktywnościach życiowych i wymagają usług opiekuńczych.

Dom opieki dla osób przewlekle psychicznie chorych

Pobyt w domu dla osób przewlekle psychicznie chorych zapewnia opiekę i pomoc przy pacjentach cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne. Placówki takie zapewniają nie tylko całodobową opiekę fizyczną, ale również opiekę psychologiczną i wsparcie mentalne.

Dom pomocy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Pobyt w tym domu opieki zapewnia opiekę i pomoc przy pacjentach niepełnosprawnych intelektualnie. Różne formy terapii i rehabilitacji biorą pod uwagę możliwości mieszkańców i skupiają się na umożliwianiu pacjentom osiągania większego stopnia samodzielności.

DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Pobyt w domu pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie co do zasady nie różni się od domu dla dorosłych, jednak zatrudniony tam personel posiada potrzebne kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą, zapewniając między innymi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej czy zajęcia sensoryczne z użyciem sali SNOEZELEN.

Dom opieki dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Domy opieki społecznej dla niepełnosprawnych fizycznie zapewniają opiekę i pomoc przy pacjentach niepełnosprawnych, stosując przy tym przeróżne formy terapii grupowych,indywidualnych oraz rehabilitacji ruchowej.
Dom pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu

Pobyt w domu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu gwarantuje właściwą opiekę dla pacjentów z uzależnieniami od alkoholu. Tego typu placówki może nie cieszą się dobrą renomą wśród pacjentów z powodu konieczności odstawienia nałogu, jednak dla wielu osób z problemami alkoholowymi taka forma pomocy jest jedyną drogą powrotu do zdrowia. Wiele osób dzięki takim formom pomocy otrzymuje możliwość rozpoczęcie nowego życia. Tego typu dom opieki zatrudnia osoby z dużym doświadczeniem w terapiach uzależnień, tj. psychiatrów, psychoterapeutów i pielęgniarki.

Jaki typ domu opieki dla seniora – podjęcie decyzji

Podjęcie decyzji o tym, jaki typ domu pomocy społecznej lub domu seniora wybrać na pewno nie będzie należało do najłatwiejszych zadań. Musimy mieć na uwadze nie tylko wiek starszego członka rodziny, ale także to, jak radzi sobie w codziennym życiu i uwzględnić ewentualne choroby oraz nałogi.

Warto też naszą decyzję skonsultować z zainteresowana osobą starszą, choć będą na pewno takie przypadki, kiedy to członkowie rodziny zdecydują o wyborze placówki i rodzaju domu opieki w zależności od indywidualnych potrzeb seniora.

W naszym Domu dla Seniora na Leśnej zapewniamy doskonałe warunki całodobowej opieki nad osobami starszymi. Nasz przyjazny i wykwalifikowany personel tworzy spokojne i pełne troski miejsce dla najstarszego członka Twojej rodziny.

Comments are disabled