Dom dla Seniora "Na Leśnej" 32-310 Klucze
Jaroszowiec, ul. Leśna 37A
+48 881 01 01 91

telefon: +48 32 212 12 11

Opieka lekarska w domu seniora

Posted on by

Wraz ze wzrastającą przeciętną długością życia seniorzy stają się coraz liczniejszą grupą społeczną naszego kraju, która wymaga specyficznej opieki lekarskiej i zdrowotnej. Dostęp do usług medycznych i lekarzy geriatrów dla osób w podeszłym wieku nie jest tak powszechny, jak mogłoby się wydawać. Istotą opieki seniorów jest stałe monitorowanie ich stanu zdrowia i szybkie reagowanie na objawy chorobowe. Duże znaczenie ma również bezpośredni kontakt lekarza z pacjentami, którym często w codziennym życiu doskwiera samotność. Kondycja psychiczna i fizyczna osób starszych są ze sobą ściśle powiązane, dlatego tak ważna jest kompleksowe dbanie o ich samopoczucie.Charakterystyka opieki medycznej osób starszych

W leczeniu osób w podeszłym wieku najważniejsze jest,  by szybko reagować na pojawiające się objawy chorobowe i urazy. Wiele zależy od prowadzonego przez seniorów stylu życia, w tym jakości spożywanych posiłków oraz aktywności fizycznej w ciągu dnia. W opiece geriatrycznej ważne jest także podtrzymywanie sprawności umysłowej oraz motywowanie do kontaktów z otoczeniem, rodziną i kulturą Jest to istotne dla zachowania dobrej kondycji psychicznej i ogólnego samopoczucia seniorów. Z uwagi na fakt, że najczęstszą przyczyną umieralności osób starszych są choroby krążenia, nowotwory oraz infekcje, kluczowe są zarówno odpowiednio wczesne interwencje jak i liczne działania prewencyjne. Należy również pamiętać, że każdy dłuższy pobyt w szpitalu i wielokrotne hospitalizacje pogarszają ogólny stan zdrowia. Opieka medyczna osób starszych musi być zatem prowadzona przez specjalistów z danej dziedziny, w sposób nieprzerwany i holistyczny. Taką szansę na godne życie, utrzymanie dobrej jakości zdrowia lub powrót do formy po przebytych chorobach i urazach daje między innymi opieka w domu seniora.

Opieka zdrowotna: dom seniora

Jednym z bezpiecznych sposobów na zapewnienie osobom w podeszłym wieku jak najlepszej opieki zdrowotnej jest pobyt w domu seniora. Dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego i obecność wykwalifikowanej kadry pracowników sprawiają, że tego typu placówki to idealne miejsca na wypoczynek i rehabilitację seniorów. Ludzie starsi i niedołężni, osoby ze schorzeniami neurologicznymi, pacjenci po zabiegach operacyjnych oraz z niepełnosprawnością – wszyscy mają szansę na poprawienie jakości swojego życia, dzięki codziennej pracy z opiekunami, lekarzami i fizjoterapeutami. Stała kontrola i monitoring pensjonariuszy umożliwia także szybką diagnostykę i natychmiastowe działanie w sytuacji zagrożenia życia. W domach seniorów pracują ludzie o różnych kompetencjach, którzy dbają nie tylko o zdrowie i kondycję fizyczną podopiecznych, ale również o ich komfort psychiczny oraz spokój ducha. 

Dom dla Seniora w Jaroszowcu to nowoczesny i pełen ciepła ośrodek opieki dla osób starszych, w którym dbamy o samopoczucie naszych podopiecznych, otaczając ich troskliwą opieką. Chcemy, by pensjonariusze mogli czuć się samodzielni i sprawni, a jednocześnie spokojni o swoje zdrowie. Nasz przestronny i luksusowy ośrodek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób wymagających stałej opieki medycznej i rehabilitacji. Chcemy umożliwić seniorom jak najskuteczniejszy powrót do sprawności intelektualnej i fizycznej, a jednocześnie dać im dom pełen uśmiechu i nadziei. 

Zobacz nasze pozostałe wpisy:

Comments are disabled