Dom dla Seniora "Na Leśnej" 32-310 Klucze
Jaroszowiec, ul. Leśna 37A
+48 881 01 01 91

telefon: +48 32 212 12 11

Category Archives: O domach spokojnej starości

Jakie są typy domów pomocy społecznej i domów seniora?

Posted on by
Typu domów pomocy społecznej i domów seniora brane pod uwagę przy wyborze miejsca opieki dla starszej osoby


Szukając opieki dla osoby w podeszłym wieku, należy kierować się nie tylko wiekiem, ale także stanem zdrowia i ewentualnie poziomem niepełnosprawności starszej osoby. Zakres stałej opieki dla seniora może różnić się bowiem w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej. Wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność to główne elementy decydujące o wyborze placówki świadczącej całodobową opiekę dla starszej osoby. Jakie są więc dostępne typy domów społecznych i domów seniora?

Typu domów pomocy społecznej i domów seniora brane pod uwagę przy wyborze miejsca opieki dla starszej osoby

Typy domów pomocy społecznej i domów seniora

Dom dla Seniora

Pierwszy i najbardziej popularny wybór. Ten typ domów jest kierowany głównie dla osób w podeszłym wieku, nie do końca radzących sobie w codziennych sytuacjach życiowych. W takim miejscu osoby starsze mogą otrzymać kompleksową opiekę i niezbędną pomoc w prostych codziennych czynnościach życiowych. W zależności od możliwości fizycznych starsza osoba może potrzebować pomocy przy codziennej toalecie, ubieraniu się czy jedzeniu.

Poza podstawową opieką Dom Seniora na Leśnej oferuje zajęcia ruchowe i fizykoterapię aby podtrzymać poziom aktywności fizycznej swoich podopiecznych. Wykwalifikowany personel Domu Seniora Na Leśnej zapewnia także opiekę nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, świadczy badania oraz porady lekarskie.

Dodatkowo nasi seniorzy mogą na miejscu skorzystać z usług fryzjerskich, manicure lub pedicure.

DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych

Pobyt w domu dla osób somatycznie chorych skierowany jest dla seniorów potrzebujących opieki i kompleksowej pomoc przy rehabilitacji po przebytej ciężkiej chorobie. Są to osoby starsze, które w wyniku przebiegu ciężkiej choroby mogą mieć trudności w codziennych aktywnościach życiowych i wymagają usług opiekuńczych.

Dom opieki dla osób przewlekle psychicznie chorych

Pobyt w domu dla osób przewlekle psychicznie chorych zapewnia opiekę i pomoc przy pacjentach cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne. Placówki takie zapewniają nie tylko całodobową opiekę fizyczną, ale również opiekę psychologiczną i wsparcie mentalne.

Dom pomocy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Pobyt w tym domu opieki zapewnia opiekę i pomoc przy pacjentach niepełnosprawnych intelektualnie. Różne formy terapii i rehabilitacji biorą pod uwagę możliwości mieszkańców i skupiają się na umożliwianiu pacjentom osiągania większego stopnia samodzielności.

DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Pobyt w domu pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie co do zasady nie różni się od domu dla dorosłych, jednak zatrudniony tam personel posiada potrzebne kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą, zapewniając między innymi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej czy zajęcia sensoryczne z użyciem sali SNOEZELEN.

Dom opieki dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Domy opieki społecznej dla niepełnosprawnych fizycznie zapewniają opiekę i pomoc przy pacjentach niepełnosprawnych, stosując przy tym przeróżne formy terapii grupowych,indywidualnych oraz rehabilitacji ruchowej.
Dom pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu

Pobyt w domu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu gwarantuje właściwą opiekę dla pacjentów z uzależnieniami od alkoholu. Tego typu placówki może nie cieszą się dobrą renomą wśród pacjentów z powodu konieczności odstawienia nałogu, jednak dla wielu osób z problemami alkoholowymi taka forma pomocy jest jedyną drogą powrotu do zdrowia. Wiele osób dzięki takim formom pomocy otrzymuje możliwość rozpoczęcie nowego życia. Tego typu dom opieki zatrudnia osoby z dużym doświadczeniem w terapiach uzależnień, tj. psychiatrów, psychoterapeutów i pielęgniarki.

Jaki typ domu opieki dla seniora – podjęcie decyzji

Podjęcie decyzji o tym, jaki typ domu pomocy społecznej lub domu seniora wybrać na pewno nie będzie należało do najłatwiejszych zadań. Musimy mieć na uwadze nie tylko wiek starszego członka rodziny, ale także to, jak radzi sobie w codziennym życiu i uwzględnić ewentualne choroby oraz nałogi.

Warto też naszą decyzję skonsultować z zainteresowana osobą starszą, choć będą na pewno takie przypadki, kiedy to członkowie rodziny zdecydują o wyborze placówki i rodzaju domu opieki w zależności od indywidualnych potrzeb seniora.

W naszym Domu dla Seniora na Leśnej zapewniamy doskonałe warunki całodobowej opieki nad osobami starszymi. Nasz przyjazny i wykwalifikowany personel tworzy spokojne i pełne troski miejsce dla najstarszego członka Twojej rodziny.

Kto może zostać przyjęty do domu spokojnej starości?

Posted on by

Dom opieki to potoczne określenie domu pomocy społecznej (DPS), do którego są przyjmowane po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby starsze wymagające całodobowej, stałej opieki medycznej. Jednak nie każdy senior może ubiegać się o miejsce. Jakie wymogi należy koniecznie spełnić? Komu należy się miejsce w domu opieki?

Dom opieki — kto może zostać przyjęty?

Dom opieki jest specjalną placówką prowadzoną z funduszy regionalnego samorządu lub organizacji pozarządowej, do której przyjmowani są seniorzy wymagający stałej opieki medycznej. Pogarszający się stan zdrowia, w tym nietrzymanie moczu, choroba Alzheimera  czy postępująca demencja starcza, a także trudności z samodzielnym poruszaniem się seniora, może zakwalifikować go do przyjęcia do specjalistycznej placówki. Dodatkowo, brak opiekuna prawnego lub jego całkowita (lub częściowa) niepełnosprawność także są brane pod uwagę w procesie rejestracji pacjenta do domu opieki.

Dom opieki jw. zostało już napisane, prowadzony jest przez samorząd regionalny lub organizację pozarządową, która zapewnia dwudziestoczterogodzinną opiekę nad pacjentami zamieszkującymi ośrodek. Większość osób decyduje się oddać niepełnosprawnego członka rodziny do DPS ze względu na kluczowe, podstawowe świadczenie, jakim jest opieka pielęgniarska. Do domu opieki trafiają zazwyczaj seniorzy, lecz nie jest to reguła. Ze świadczeń domu pomocy społecznej mogą skorzystać również osoby młodsze, nawet dzieci, które bez całodobowej opieki medycznej nie byłyby w stanie funkcjonować. Sytuacja rodzinna często nie pozwala na zapewnienie takiej osobie niezbędnych warunków bytowych.

Warunki przyjęcia do domu opieki

Zanim pacjent zostanie zaklasyfikowany do domu opieki, należy najpierw przeprowadzić szereg czynności. W pierwszej kolejności należy wypełnić stosowne dokumenty, a następnie  dostarczyć je do ośrodka pomocy społecznej położonego najbliżej miejsca zamieszkania. Określony wniosek może zostać wypełniony zarówno przez samego seniora, jak i krewnego lub pracownika ośrodka pomocy społecznej. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, pracownik socjalny ośrodka przeprowadza dogłębny wywiad środowiskowy. Weryfikuje podane przez petenta informacje dotyczące sytuacji rodzinnej i finansowej osoby, która ma zostać potencjalnie przyjęta do ośrodka.

Zasady uzyskania miejsca w domu opieki

Jeżeli wszystkie postawione warunki zostaną spełnione, osoba może zostać oddana pod opiekę do wybranego przez nas ośrodka. Sam wybór placówki powinniśmy pozostawić naszemu bliskiemu, o ile jest na siłach samodzielnie podjąć taką decyzję. Na ogół wybierany jest dom opieki znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania – warto jednak rozważyć także wybór placówek oddalonych nieco bardziej. Nadrzędną rolę powinien pełnić komfort seniora, a także wysoko wyspecjalizowana kadra ośrodka. Osoby mieszkające całe życie w mieście, mogą również chcieć spędzić ostatnie lata swojego życia w oddaleniu od miejskiego zgiełku.

Dom dla seniora Na Leśnej może okazać się w takiej sytuacji idealny. Nasi pensjonariusze mogą cieszyć się ciszą i spokojem, odpoczynkiem na świeżym powietrzu, a także prozdrowotnymi aktywnościami fizycznymi. Jednocześnie seniorzy nie będą czuli się wyobcowani i wyizolowani – elastyczne godziny odwiedzin pozwalają na regularne spotkania z rodziną, a niedaleka odległość od Kluczy i Olkusza sprawia, że krewni mogą bez większych trudności dojechać do Jaroszowca. Zapoznaj się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej i dokonaj najlepszego wyboru dla siebie lub dla swoich bliskich!

Jak wybrać dom opieki dla seniora?

Posted on by

Decyzja o powierzeniu opieki nad swoim krewnym wyspecjalizowanej placówce jest często bardzo ciężka, lecz nieunikniona. Samodzielne zajmowanie się osobą starszą, nieraz schorowaną, wymaga dużych nakładów niemal heroicznej pracy. Nie zawsze jest to możliwe ze względów pragmatycznych: braku czasu, odpowiedniego wyposażenia, umiejętności potrzebnych przy postępowaniu z człowiekiem chorym. Przy podejmowaniu tej decyzji należy jednak zawsze na pierwszym miejscu stawiać dobre samopoczucie seniora. Zanim umieścimy krewnego w domu opieki, należy zapytać go o jego potrzeby oraz wytłumaczyć, jakie zalety będzie miało dla niego lub dla niej takie rozwiązanie. W przypadkach cięższej przypadłości takiej jak choroba alzheimera, uzyskanie zgody seniora może nie być możliwe – warto jednak pamiętać, że podejmowana decyzja ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki. Kolejnym etapem jest przemyślenie, jaki dom opieki wybrać?

Jak wybrać dom spokojnej starości?

Pierwszym krokiem przy wyborze domu opieki może być porównanie ofert poszczególnych placówek w Internecie. Tam dowiemy się jaką aparaturą dysponują poszczególne placówki oraz kto wchodzi w skład kadry ośrodka. Warto pamiętać, że czasami placówka bardziej oddalona od naszego miejsca zamieszkania, może zapewnić naszym krewnym lepsze warunki bytowe. Po wstępnym rozpatrzeniu ofert, najlepiej udać się do danego ośrodka osobiście, jeśli to możliwie w towarzystwie osoby, którą chcemy umieścić w domu opieki. Da nam to możliwość skontrolowania czystości poszczególnych pomieszczeń, rozmowy z pielęgniarkami i lekarzami, zobaczenia jak wygląda typowy dzień w danej placówce. Opiekunowie powiedzą nam jakie aktywności przewidziane są dla seniorów, jakie posiłki są serwowane oraz jakie zasady obowiązują na terenie ośrodka. Nie wszystkie domy opieki pozwalają seniorom na przynoszenie własnych rzeczy – warto zapytać o taką możliwość. To, jaki dom seniora wybrać, zależy również od sprawności fizycznej naszego krewnego. W przypadku osób o gorszej kondycji zdrowotnej, warto upewnić się, że ośrodek organizuje aktywności fizyczne, wdraża postępowanie przeciwodleżynowe, lub prowadzi terapię psychologiczną. Dobrze również rozeznać się w specjalistycznych kwalifikacjach kadry, a także poznać opinie samych pensjonariuszy.

jak wybrać dom opieki

Dom opieki – jak wybrać?

Kwestią wtórną, choć nie bez znaczenia, pozostają okoliczności dotyczące nas, a nie samego seniora. Kluczowy w tym przypadku będzie koszt pobytu w ośrodku. Warto upewnić się, czy jest to kwota stała dożywotnio, czy może ona ulec podwyższeniu w przypadku pogarszającego się zdrowia pensjonariusza. Pamiętajmy jednak, że zapewnienie najlepszej całodobowej opieki jest cenniejsze niż pieniądze. Innym pragmatycznym aspektem, na który możemy zwrócić uwagę, jest prowadzona przez ośrodek polityka odwiedzin. Zapytajmy jak często i na jak długo możemy jednorazowo odwiedzić bliskiego. Kwestią subiektywną pozostaje indywidualna ocena estetyki ośrodka – niektóre placówki mogą mieć bardziej “szpitalną” atmosferę, co może wpływać na samopoczucie seniora. Warto jednak pamiętać, że najważniejsza pozostaje odpowiednia, specjalistyczna opieka, a nie kolor ścian czy wielkość ogrodu.

Wymienione wyżej problemy i rozwiązania, dają ogólny ogląd tego, jak wybrać dom opieki. Pamiętajmy jednak o tym, dlaczego w ogóle rozważamy przekazanie naszego krewnego pod opiekę takiej placówce. Senior ma się czuć w domu opieki dobrze i bezpiecznie – tylko wtedy my sami będziemy spokojni o zdrowie i szczęście naszego bliskiego. Personel Domu dla seniora zapewnia opiekę lekarską, rehabilitację i zajęcia ruchowe, które pozwalają seniorom na spokojne i zdrowe spędzanie czasu. Poznaj ofertę Domu dla seniora Na Leśnej i wybierz dla swoich bliskich to, co najlepsze.