Dom dla Seniora "Na Leśnej" 32-310 Klucze
Jaroszowiec, ul. Leśna 37A
+48 881 01 01 91

telefon: +48 32 212 12 11

Jak wybrać dom opieki dla seniora?

Posted on by

Decyzja o powierzeniu opieki nad swoim krewnym wyspecjalizowanej placówce jest często bardzo ciężka, lecz nieunikniona. Samodzielne zajmowanie się osobą starszą, nieraz schorowaną, wymaga dużych nakładów niemal heroicznej pracy. Nie zawsze jest to możliwe ze względów pragmatycznych: braku czasu, odpowiedniego wyposażenia, umiejętności potrzebnych przy postępowaniu z człowiekiem chorym. Przy podejmowaniu tej decyzji należy jednak zawsze na pierwszym miejscu stawiać dobre samopoczucie seniora. Zanim umieścimy krewnego w domu opieki, należy zapytać go o jego potrzeby oraz wytłumaczyć, jakie zalety będzie miało dla niego lub dla niej takie rozwiązanie. W przypadkach cięższej przypadłości takiej jak choroba alzheimera, uzyskanie zgody seniora może nie być możliwe – warto jednak pamiętać, że podejmowana decyzja ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i profesjonalnej opieki. Kolejnym etapem jest przemyślenie, jaki dom opieki wybrać?

Jak wybrać dom spokojnej starości?

Pierwszym krokiem przy wyborze domu opieki może być porównanie ofert poszczególnych placówek w Internecie. Tam dowiemy się jaką aparaturą dysponują poszczególne placówki oraz kto wchodzi w skład kadry ośrodka. Warto pamiętać, że czasami placówka bardziej oddalona od naszego miejsca zamieszkania, może zapewnić naszym krewnym lepsze warunki bytowe. Po wstępnym rozpatrzeniu ofert, najlepiej udać się do danego ośrodka osobiście, jeśli to możliwie w towarzystwie osoby, którą chcemy umieścić w domu opieki. Da nam to możliwość skontrolowania czystości poszczególnych pomieszczeń, rozmowy z pielęgniarkami i lekarzami, zobaczenia jak wygląda typowy dzień w danej placówce. Opiekunowie powiedzą nam jakie aktywności przewidziane są dla seniorów, jakie posiłki są serwowane oraz jakie zasady obowiązują na terenie ośrodka. Nie wszystkie domy opieki pozwalają seniorom na przynoszenie własnych rzeczy – warto zapytać o taką możliwość. To, jaki dom seniora wybrać, zależy również od sprawności fizycznej naszego krewnego. W przypadku osób o gorszej kondycji zdrowotnej, warto upewnić się, że ośrodek organizuje aktywności fizyczne, wdraża postępowanie przeciwodleżynowe, lub prowadzi terapię psychologiczną. Dobrze również rozeznać się w specjalistycznych kwalifikacjach kadry, a także poznać opinie samych pensjonariuszy.

jak wybrać dom opieki

Dom opieki – jak wybrać?

Kwestią wtórną, choć nie bez znaczenia, pozostają okoliczności dotyczące nas, a nie samego seniora. Kluczowy w tym przypadku będzie koszt pobytu w ośrodku. Warto upewnić się, czy jest to kwota stała dożywotnio, czy może ona ulec podwyższeniu w przypadku pogarszającego się zdrowia pensjonariusza. Pamiętajmy jednak, że zapewnienie najlepszej całodobowej opieki jest cenniejsze niż pieniądze. Innym pragmatycznym aspektem, na który możemy zwrócić uwagę, jest prowadzona przez ośrodek polityka odwiedzin. Zapytajmy jak często i na jak długo możemy jednorazowo odwiedzić bliskiego. Kwestią subiektywną pozostaje indywidualna ocena estetyki ośrodka – niektóre placówki mogą mieć bardziej “szpitalną” atmosferę, co może wpływać na samopoczucie seniora. Warto jednak pamiętać, że najważniejsza pozostaje odpowiednia, specjalistyczna opieka, a nie kolor ścian czy wielkość ogrodu.

Wymienione wyżej problemy i rozwiązania, dają ogólny ogląd tego, jak wybrać dom opieki. Pamiętajmy jednak o tym, dlaczego w ogóle rozważamy przekazanie naszego krewnego pod opiekę takiej placówce. Senior ma się czuć w domu opieki dobrze i bezpiecznie – tylko wtedy my sami będziemy spokojni o zdrowie i szczęście naszego bliskiego. Personel Domu dla seniora zapewnia opiekę lekarską, rehabilitację i zajęcia ruchowe, które pozwalają seniorom na spokojne i zdrowe spędzanie czasu. Poznaj ofertę Domu dla seniora Na Leśnej i wybierz dla swoich bliskich to, co najlepsze.

Comments are disabled