Dom dla Seniora "Na Leśnej" 32-310 Klucze
Jaroszowiec, ul. Leśna 37A
+48 881 01 01 91

telefon: +48 32 212 12 11

Kto może zostać przyjęty do domu spokojnej starości?

Posted on by

Dom opieki to potoczne określenie domu pomocy społecznej (DPS), do którego są przyjmowane po wcześniejszym zakwalifikowaniu osoby starsze wymagające całodobowej, stałej opieki medycznej. Jednak nie każdy senior może ubiegać się o miejsce. Jakie wymogi należy koniecznie spełnić? Komu należy się miejsce w domu opieki?

Dom opieki — kto może zostać przyjęty?

Dom opieki jest specjalną placówką prowadzoną z funduszy regionalnego samorządu lub organizacji pozarządowej, do której przyjmowani są seniorzy wymagający stałej opieki medycznej. Pogarszający się stan zdrowia, w tym nietrzymanie moczu, choroba Alzheimera  czy postępująca demencja starcza, a także trudności z samodzielnym poruszaniem się seniora, może zakwalifikować go do przyjęcia do specjalistycznej placówki. Dodatkowo, brak opiekuna prawnego lub jego całkowita (lub częściowa) niepełnosprawność także są brane pod uwagę w procesie rejestracji pacjenta do domu opieki.

Dom opieki jw. zostało już napisane, prowadzony jest przez samorząd regionalny lub organizację pozarządową, która zapewnia dwudziestoczterogodzinną opiekę nad pacjentami zamieszkującymi ośrodek. Większość osób decyduje się oddać niepełnosprawnego członka rodziny do DPS ze względu na kluczowe, podstawowe świadczenie, jakim jest opieka pielęgniarska. Do domu opieki trafiają zazwyczaj seniorzy, lecz nie jest to reguła. Ze świadczeń domu pomocy społecznej mogą skorzystać również osoby młodsze, nawet dzieci, które bez całodobowej opieki medycznej nie byłyby w stanie funkcjonować. Sytuacja rodzinna często nie pozwala na zapewnienie takiej osobie niezbędnych warunków bytowych.

Warunki przyjęcia do domu opieki

Zanim pacjent zostanie zaklasyfikowany do domu opieki, należy najpierw przeprowadzić szereg czynności. W pierwszej kolejności należy wypełnić stosowne dokumenty, a następnie  dostarczyć je do ośrodka pomocy społecznej położonego najbliżej miejsca zamieszkania. Określony wniosek może zostać wypełniony zarówno przez samego seniora, jak i krewnego lub pracownika ośrodka pomocy społecznej. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, pracownik socjalny ośrodka przeprowadza dogłębny wywiad środowiskowy. Weryfikuje podane przez petenta informacje dotyczące sytuacji rodzinnej i finansowej osoby, która ma zostać potencjalnie przyjęta do ośrodka.

Zasady uzyskania miejsca w domu opieki

Jeżeli wszystkie postawione warunki zostaną spełnione, osoba może zostać oddana pod opiekę do wybranego przez nas ośrodka. Sam wybór placówki powinniśmy pozostawić naszemu bliskiemu, o ile jest na siłach samodzielnie podjąć taką decyzję. Na ogół wybierany jest dom opieki znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania – warto jednak rozważyć także wybór placówek oddalonych nieco bardziej. Nadrzędną rolę powinien pełnić komfort seniora, a także wysoko wyspecjalizowana kadra ośrodka. Osoby mieszkające całe życie w mieście, mogą również chcieć spędzić ostatnie lata swojego życia w oddaleniu od miejskiego zgiełku.

Dom dla seniora Na Leśnej może okazać się w takiej sytuacji idealny. Nasi pensjonariusze mogą cieszyć się ciszą i spokojem, odpoczynkiem na świeżym powietrzu, a także prozdrowotnymi aktywnościami fizycznymi. Jednocześnie seniorzy nie będą czuli się wyobcowani i wyizolowani – elastyczne godziny odwiedzin pozwalają na regularne spotkania z rodziną, a niedaleka odległość od Kluczy i Olkusza sprawia, że krewni mogą bez większych trudności dojechać do Jaroszowca. Zapoznaj się z naszą ofertą na naszej stronie internetowej i dokonaj najlepszego wyboru dla siebie lub dla swoich bliskich!

Comments are disabled